5 tips om att skicka in bokmanus

1. Lämna in på rätt sätt
Olika förlag har olika riktlinjer för hur manus skickas in. Läs på och följ förlagets instruktioner. Då ökar chanserna för att ditt manus blir läst och bedömt.

2. Läs på om förlagen
Förlaget ska vilja ha ditt bokmanus lika mycket som du vill ha förlaget. Läs därför på om förlaget du skickar ditt manus till. Det ska kännas rätt i magen för båda.

3. Följebrev
Följebrevet är jätteviktigt. Berätta om vem du är, syftet med din bok, målgrupp och motivera varför förlaget skall ge ut din bok.

4. Synopsis
De flesta förlag vill ha en synopsis (en kortfattad sammanfattning av din bok). Be gärna någon annan läsa igenom den för att upptäcka eventuella otydligheter och felstavningar.

5. Gör det enkelt för förlaget att läsa ditt manus
Skicka inte en lösenordskyddad fil, zippade filer eller en länk till någon sida förlaget inte kommer åt. Och framförallt, dubbelkolla så du inte glömmer att bifoga manuset.