Böckerna kan med fördel användas i skolan för att lyfta etiska ställningstagande, mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. De går också att använda som komplement i undervisningen om samhällets lagar och normer.

– Genom böckerna och alla händelser vill jag ge en inblick i polisyrket som aldrig nämns i media och på det sättet skapa en förståelse och ge nya perspektiv på hur vi arbetar, och det särskilt hos ungdomar som tyvärr ibland har en direkt felaktig uppfattning om svensk polis, säger Tobbe Isaksson.

Böckerna har uppmärksammats nationellt och används i undervisningen i flertalet högstadie- och gymnasieskolor. De används även i brottsförebyggande projekt som Människan bakom uniformen (MBU) på orter runt om i landet.

”Briljant!” tycker BTJ som ger högsta betyg, 5 av 5. ”Tobbe Isaksson skriver personligt, enkelt och vardagligt. Han har förmågan att fånga läsaren från första sidan och sedan är det svårt att lägga ifrån sig boken. Mer än uniformen är helt enkelt så spännande!” – Lektör Annette Sjöberg, BTJ-häfte 22:2023.