Decembernumret av tidningen Impuls fokuserar på vikten av lättläst litteratur. Elisabeth Grunditz på Idus förlag fick svara på varför det är en självklar del av utgivningen på förlaget. Impuls är en tidning från Studieförbundet vuxenskolan.

Varför satsar ni på lättläst?

– Vi vill möjliggöra för fler att hitta glädjen och trösten i att läsa. I skenet av det är det självklart att satsa på genren lättläst. Den passar för en bred målgrupp, både för dem som precis håller på att knäcka läskoden samt för dem som är läsovana eller håller på att lära sig svenska.

Hur gör ni urvalet?
– Vi antar manus och ger ut böcker som tänder både förlagets, författarnas och förhoppningsvis läsares stjärnögon. Det gäller för alla våra böcker, från pekböckerna till vuxentitlarna.

Vad betyder det med ett lättlästpris?
– Ett lättlästpris är ett fint sätt att lyfta en typ av böcker som hjälper många att upptäcka läsning och böckers fantastiska förmåga att lära ut, ge igenkänning, egga fantasin och drömma om något annat eller större.

Vilken är er främsta målgrupp?
– Målgruppen för våra böcker är läsare i alla åldrar och en av våra utgivningsinriktningar är lätta böcker om svåra saker. Där är målgruppen de som går igenom en svårighet i livet och behöver hjälp. Även skola, förskola och bibliotek är viktiga målgrupper då det är viktigt att böckerna finns där när något svårt inträffar och böcker kan vara en hjälp.

Text från: Impuls, nummer 4, 4 december 2023, årgång 56
Läs tidningen i sin helhet här.


Tips inom lättläst