I ambulansen, bakom kulisserna är en roman som är inspirerad av verkliga händelser i pensionerade ambulanssjuksköterskan Krister Johanssons liv. Boken ges ut i augusti 2023 och i den ges läsaren en djupare förståelse för ambulanspersonalens vardag i en dråplig, tänkvärd och spännande 35 år lång arbetslivsresa.

– Intresset för sjukvård väcktes redan som barn. Sedan dess har jag hunnit med att som tonåring bli Sveriges yngste Röda Kors-instruktör, arbeta som sjukvårdsbiträde inom långvården, utbilda mig till sjuksköterska med vidareutbildning i anestesi och intensivvård. Jag arbetade som narkossköterska på operationen i några år men så småningom var det intresset för ambulansverksamheten och akutsjukvård som tog över, säger Krister Johansson.

Författaren är född och uppvuxen i Uddevalla men bor sedan tio år tillbaka i Vänersborg.

– I 35 år arbetade jag i ambulansverksamheten som ambulansföreståndare, lärare och specialistsjuksköterska. Det var framför allt variationen i arbetsuppgifterna, intresset av att hjälpa personer i svåra akuta situationer och kamratskapen bland kollegorna som fick mig att älska mitt arbete, säger Krister Johansson.