En blåvals hjärta är en kapitelbok för 9–12 år av författaren Veronica Gustafsson. Boken ges ut i mitten av april och handlar om två flickor och deras önskningar – Sally som innerligt önskar att hennes adhd ska försvinna och Agnes som önskar sig ett manus att följa när hon pratar med sina klasskompisar.  

– Min ursprungstanke med boken var att läsare skulle få karaktärer att identifiera sig med, eftersom jag upptäckt att det fanns få karaktärer som Sally och Agnes i barn- och ungdomslitteraturen. Men när boken växte fram insåg jag att den också kan vara ett bra underlag för diskussion i klassrummet, på det ständigt aktuella ämnet annorlundaskap och utanförskap, säger Veronica Gustafsson.  

Författaren arbetar till vardags som specialpedagog. 

– Min förhoppning är att läsaren efter bokens slut har blivit berörd och berikad av tjejernas berättelse.