Pressmeddelande mars 2023

Ett brev av guld är en kapitelbok för 9-12 år av debuterande författaren Ulrica Olsson. Boken ges ut i mars 2023 och hadlar om två vänner som hittar ett brev av guld. Brevet leder till en skatt. För att nå skatten behöver kompisarna lösa flera kluriga chiffer.

– Många barn läser för lite idag. Därför har jag skrivit en bok som ska locka till läsning, ett äventyr som är menat att få barnen att vilja lyssna och läsa mer, säger Ulrica Olsson.

Till vardags arbetar författaren som lärare med målet att skapa läslust hos sina elever. Boken Ett brev av guld började som ett läsförståelsematerial att använda i undervisningen.

– Kapitlen avslutas med olika kluringar och ledtrådar som läsaren måste lista ut för att hjälpa karaktärerna att ta sig vidare. Lite som ett spel, fast i en bok, säger Ulrica Olsson.