Pappor är en bilderbok för 3–6 år av författaren Malin Gustafsson och illustratören Annalena Sandgren. Boken ges ut i april och handlar om olika personligheter och pappor med olika intressen och egenheter – i korta verser skrivna på rim.  

– Det finns ca 1,2 miljoner pappor i Sverige med biologiska barn, adoptivbarn, bonusbarn och familjehemsplacerade barn. Boken synliggör att familjer med fokus på pappor kan se ut på flera sätt, säger Malin Gustafsson.  

Författaren har eget företag och arbetar som konsult i produktutveckling och projektledning. 

– Jag vill med boken Pappor ta bort gamla normer om familjer. Boken belyser olika områden som är relevanta för barnfamiljer i dagens samhälle. Till exempel att 100 000 barn av den cirka halv miljon barn som går i förskola, talar mer än ett språk. Andelen barn som varit med om en separation bland 4–5-åringar är 4 procent och drygt 4000 barn lever med samkönade föräldrar.