Pressmeddelande den 30 november 2022

Det brinner i skogen! är en bilderbok för 3-6 år skriven av författaren Emelie de Lancey och illusterad av Edyta Karaban. Boken ges ut i november 2022 och handlar om vad som händer med djuren och skogen när det brinner.  

– Inspirationen till boken kom efter att jag jobbat med skogsbränder och flera andra naturkatastrofer och funderade på hur barn kan påverkas av dessa händelser. Jag ville på ett enkelt sätt förklara en skogsbrand från ett barns perspektiv och svara på frågor som ett barn kan tänkas ställa, säger Emelie de Lancey.

Författaren Emelie de Lancey är utbildad inom och jobbar med krishantering och beredskap. För närvarande jobbar hon med beredskapsfrågor på SOS Alarm. Med Det brinner i skogen! gör Emelie de Lancey debut som författare.

– Boken kan öppna för samtal med barn om kriser och oväntade händelser, och hur man kan hantera dessa, säger Emelie de Lancey.

Idus förlag hjälper författare att nå ut med sina berättelser. Förlaget har en bred utgivning men också en nischad utgivning om aktuella och svåra ämnen. Tillsammans med dess imprint Stellar och Visto förlag, gav Idus ut närmare 250 titlar under 2021.

Fotograf: Sara Elisabet Lindström