Kom inte för nära är en kapitelbok för 9–12 år skriven av författaren Caroline Blomqvist. Boken ges ut i slutet av oktober och handlar om vad som händer när roller i en mellanstadieklass börjar luckras upp och byta skepnad.

– Det är viktigt att barn i mellanstadiet får läsa böcker som hjälper dem att identifiera sig med allt det som händer i den åldern i skolan, säger Caroline Blomqvist.

Författaren jobbar till vardags som specialist på en myndighet. Utöver att skriva tycker hon om att spela teater och hon försöker med bådadera att synliggöra och bryta normer.

– Att gå i mellanstadiet är tufft. Det finns många normer, både skrivna och oskrivna som man ska anpassa sig till. Jag vill med mitt skrivande öppna upp för att det är okej att vara den man är och att man är bra som man är.