Jo, doktorn, det var en sak till är en roman skriven av författaren Viktor Bergendal. Boken ges ut i november 2022 och handlar om att alla ska kunna förstå medicin och bli mer delaktig i sin egna vård. Romanen är författarens debut. 

– Jag hör ofta i samhällsdebatten mycket negativt om sjukvården med allt ifrån en sviktande primärvård till överbeläggningar och utarbetad vårdpersonal. Med denna bok vill jag lyfta det fina i att möta patienter i svåra situationer med sjukdom samt det fantastiska arbete som bedrivs på alla vårdnivåer dagligen, säger Viktor Bergendal.

Viktor Bergendal är en 36-årig läkare och violinist uppväxt i den lilla byn Farhult i nordvästra Skåne som mittenbarn i en stor brödraskara. Hans pappa, och fyra generationer bakåt, har varit doktorer och han utvecklade ett stort intresse för naturvetenskap under sin uppväxt. Sedan några år tillbaka är Viktor Bergendal specialist i allmänmedicin och har påbörjat en ny specialisering inom geriatrik på Helsingborgs lasarett.

– I boken får läsaren följa doktor Henrik under en veckas tid på vårdcentralen. Där möter han ung som gammal, frisk som sjuk och alla möjliga sorters hälsobekymmer. Allvar och humor blandas med seriös medicin och lite samhällskritik. Mitt mål med boken är att sprida kunskap, inspirera människor och förhoppningsvis göra patienter mer delaktig i sin egna vård genom ökad medicinsk förståelse, säger Viktor Bergendal.

Idus förlag hjälper författare att nå ut med sina berättelser. Förlaget har en bred utgivning men också en nischad utgivning om aktuella och svåra ämnen. Tillsammans med dess imprint Stellar och Visto förlag, gav Idus ut närmare 250 titlar under 2021.