Pressmeddelande mars 2023

Liten och jättestora lådan är en bilderbok för 0-3 år av illustratören och författaren Josefin Norlin. Boken ges ut i mars 2023 och handlar om Liten som utforskar världen genom motsatsord och prepositioner. Det är den andra boken om Liten, första boken kom 2022 och heter Jättestora liten.

– Jag brinner för mångfald och representation. Därför använder jag i böckerna om Liten bara könsneutrala personliga pronomen. Liten kan vara både en tjej eller kille vilket lämnar utrymme för läsaren att själv avgöra hur hen uppfattar huvudpersonen. Läser man båda böckerna ser man också att Liten kommer från en familj med föräldrar av olika etnicitet, säger Josefin Norlin.

När författaren inte skriver så arbetar hon med att designa butikskoncept och frilansa som illustratör. Hon debuterade 2021 med bilderboken Ensamdjuret.

– Min förhoppning är att berättelserna om Liten ska inspirera små läsare att utforska sin omvärld och samtidigt utveckla sitt språk. I första boken om Liten lär sig läsaren motsatsord och förstärkningsord. I ”Liten och jättestora lådan” nosar vi på motsatsord och prepositioner som ligger nära till hands i den språkliga utvecklingen hos små barn. Att ge barn tillgång till ett större ordförråd är att ge dem möjligheter att uttrycka sig själva, säger Josefin Norlin.