Pressmeddelande den 23 januari 2023

En levande abort är en kapitelbok skriven av författaren Goran Asaad. Boken ges ut i januari 2023 och är en berättelse om utanförskap, identitet och rätten av att finnas till. En fiktiv berättelse inspirerad av verkliga händelser och livsberättelser. Författaren är ambassadör för Mentor Sverige och barnrättsorganisationen Friends som kämpar för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

– Det finns så många barn som saknar framtidstro och som känner sig utanför i samhället idag. Jag vill och hoppas med boken kunna agera som en katalysator genom att stärka ungas framtidstro och välmående med att tro på sig själva mer, att finna sin egen röst och sin identitet. Men också påminna vuxna om deras viktiga roll utifrån en ungdoms perspektiv, säger Goran Asaad.

I januari 2023 debuterar Goran Asaad på Idus Förlag med boken En levande abort som är en fiktiv historia inspirerad av verkliga händelser och livsberättelser, som handlar om en ung pojke som egentligen inte skulle finnas till, som försöker bygga sig ett egenvärde och en identitet i en värld som verkar vilja honom ont. Författaren är ambassadör för H.M Drottning Silvias Stiftelse Mentor Sverige som arbetar med att stärka barn och ungas framtidstro och självtillit. Goran Asaad är TEDx talare och har blivit utnämnd som Sveriges Topp100 populäraste föreläsare 2019 och 2022. Han blev även föreslagen till Raoul Wallenbergpriset 2022.

– Att inspirera, beröra och stärka ungas framtidstro till att finna sitt eget engagemang, ansvar och sin egen röst genom att visa att det finns olika verktyg och förhållningssätt till motgångar. Att inspirera till att våga bryta mot samhällets strukturer och normer oavsett kön, religion eller etnicitet. Men även belysa för vuxna om hur viktigt inflytande dom har och hur deras närvaro kan göra stor skillnad. Med boken vill jag också visa stöd för kvinnors rättigheter i abortfrågan, säger Goran Asaad.

Idus förlag hjälper författare att nå ut med sina berättelser. Förlaget har en bred utgivning men också en nischad utgivning om aktuella och svåra ämnen. Tillsammans med dess imprint Stellar och Visto förlag, gav Idus ut 280 titlar under 2022.