Boktugg intervjuade förlag i samband med bokrean 2024. Idus har en bred utgivning av böcker men brinner lite extra för böcker om aktuella eller svåra ämnen. Inom den nischen är bokrean inte ett viktigt strategiskt verktyg för utgivningen. Men många av våra författare och illustratörer vill medverka och så länge det finns en efterfrågan är vi med.

Är bokrean för lång?
– Viktigast är att det finns gott om tid för personal inom bibliotek, sjukvård och skola, som är viktiga kunder för våra barn- och ungdomstitlar om nischade, svåra och tunga ämnen, att upptäcka böckerna. Eftersom bokrean skyltas så långt i förväg och det går att förboka så behöver egentligen inte själva bokrean vara så lång. Kunderna hinner ändå upptäcka och köpa böcker, säger Elisabeth Grunditz.

Läs artikeln i sin helhet här.