När vi var olydiga är en faktabok för 9–12 år av författaren David Hedlund och illustratören Isabelle Rönnquist. Boken ges ut i mars och handlar om orättvisor och demokrati; om hur vi själva bestämmer vilken sorts samhälle vi vill ha.  

– Civil olydnad har klivit in i barn och ungas vardag. I deras tv-program, och på deras gator, och det är något som klimatforskare förutspår att vi kommer se mer av. Därför är det extra viktigt att barn också får ett språk för vad de ser omkring sig, och får verktyg för att avkoda det till synes paradoxala beteendet att bryta mot lagen för att skapa en bättre värld, säger David Hedlund.  

Författaren är grundare till Klimatklubben Falkenberg och samordnare för Klimatklubbens lokalavdelningar nationellt.  

– I När vi var olydiga vill jag ge läsaren en bredare bild av demokrati och rättvisa, och visa att vi alla behöver komma underfund med vad vi själva tycker är rätt och fel. Det är först när vi gjort det som vi kan vara aktiva deltagare i samhället.