Pressmeddelande mars 2023

Bokstavsbarn är en självbiografisk bok om psykisk ohälsa, adhd och vägen till balans i livet av författaren Mirre Sennehed. Boken ges ut på Idus förlag i mars 2023 med budskapet  att visa hur det kan kännas att växa upp med adhd som tjej.

– Jag har skrivit boken som jag själv hade velat läsa som ung. Det finns alldeles för få böcker som nyanserar bilden av adhd, speciellt med fokus på kvinnor. Det är tufft att leva med adhd för oss alla, men det finns även fördelar med att tänka och vara annorlunda, säger Mirre Sennehed.

Utöver sitt författarskap jobbar Mirre Sennehed som projektledare och festivalarrangör. I boken utforskar hon hur det kan kännas att växa upp med adhd som tjej och hur det skiljer sig från att växa upp med adhd som kille. Den beskriver också hur diagnosen i sig inte är det största hindret i att nå sina drömmar utan att miljön runt personen samt samhällets okunskap och fördomar spelar en stor roll.

– Med boken vill jag visa hur jag kämpade mig ur mitt eget självhat, djup depression och självskadebeteende och lyckades få en någorlunda balans i mitt eget kaos för att kunna nå mina drömmar, säger Mirre Sennehed.