I dina kvarter : En bok alla bör läsa, om mäns våld mot kvinnor är en bok med djupintervjuer och handfast information om våld i nära relationer av författaren Ingegerd Smedensjö. Boken ges ut i mitten av november 2023 och är skriven för dig som utsatts för våld, är orolig för någon i din närhet, möter våldsutsatta i ditt arbete eller sitter i en beslutsfattande position i samhället.

– Mäns våld mot kvinnor och barn är komplext och ett av våra största samhälls- och folkhälsoproblem. Det råder en stor kunskapsbrist om våld i nära relationer i vår omgivning, hos våra myndigheter och politiker. Trots att media lyfter frågan alltmer, finns en massiv tystnadskultur i vardagen som bidrar. Syftet med boken är att sprida kunskap, motivera och inspirera till förändring. En förändring vi alla behöver vara en del av, säger Ingegerd Smedensjö.

Författaren har i många år arbetat med kommunikation och business development på Hennes & Mauritz. Efter att ha blivit utsatt för våld av en partner föddes en önskan att använda sina erfarenheter för att skapa förändring. Parallellt med sitt ordinarie arbete har Ingegerd under sju år varit aktiv i en kvinnojour och grundat en ungdomsjour i Stockholm. År 2021 tog hon som ordförande emot utmärkelsen Årets Ängel för kvinnojourens värdefulla insats att påverka och agera i frågor som angår oss alla.  

– För mig har tiden i en kvinno- och ungdomsjour många gånger varit en ögonöppnande och skrämmande resa om den verklighet som många våldsutsatta kvinnor och barn möter. I boken får du ta del av tre modiga kvinnors, ett barns och några närståendes berättelser om det våld de upplevt, blandat med fakta om våld och de processer som gör våldet möjligt. I boken finns också listor med varningssignaler, tecken på utsatthet, fördomar och konkreta råd och tips.

För två år sedan sadlade Ingegerd om för att på heltid ägna sig åt att göra skillnad mot våldet. Hon arbetar idag som samtalsterapeut, föreläsare och är grundare till den nystartade stiftelsen By Your Side för att stötta våldsutsatta och driva förändring på nya sätt.