Under de nationella proven i årskurs sex år 2023 fick samtliga elever läsa en text ur När fjället tystnar. Boken är den andra delen i Survivalserien, vars tema är beredskap, om att samarbeta för att klara av oväntade och svåra situationer och att vara redo både fysiskt och mentalt.

Att prata med barn om kriser och katastrofer är inte lätt. Men det behöver göras, tycker författaren Helena Söderblom. Helena arbetar som rådgivare inom krisberedskap och undervisar och tränar företag, organisationer och myndigheter i hur man hanterar strömavbrott, pandemier, kärnkraftsolyckor med mera.

– Jag tror att det är viktigt att vara konkret när man pratar med barn om beredskap och att klara oväntade situationer. Mycket som händer i omvärlden med krig, pandemi och andra kriser är svårt att ta in och därför fokuserar jag på mer hanterbara situationer, som ett snöoväder, strömavbrott eller att vandra i utmanande terräng och klara sig ett par dagar utan el och rinnande vatten, säger författaren Helena Söderholm.

När fjället tystnar är den fristående uppföljaren till När världen slocknar.

”Briljant!” tycker BTJ som ger boken högsta betyg. ”Det är rafflande och dramatiskt, men också fängslande och tankeväckande. Precis som förra boken öppnar den upp för samtal kring prepping, kriser, katastrofer och samarbete. En välskriven, realistisk äventyrsberättelse med extra allt.” Lektör Carola Forslund, BTJ-häfte 4:2022