Med rullstol i grönsakshissen – Hopptimisten rullar vidare

Med humor och optimism berättar företagskvinnan som blev gravt funktionsnedsatt om sitt möte med samhället och vården. – Är man inte ”normal” finns man inte  Denna…

Läs mer