10 tips om bokens ”hiss-pitch”

 

1. Gör en mindmap
Börja med att skriva ner stödord om bokens handling, budskap och målgrupp. Låt fantasin flöda och skriv så många du kan komma på.

2. Ringa in genre
Tänk igenom vilken genre som bäst beskriver din bok. Bestäm vilken du ska använda och håll dig till den.

3. Bestäm målgrupp/er
Skriv ner vilken eller vilka målgrupper boken har och om det är olika vem som läser, köper och upplever boken. Begränsa till 1-3 st.

4. Beskriv bokens handling
Försök summera boken i en mening. Det är ofta svårt då det kräver förenkling men är nödvändigt för att göra begripligt.

5. Beskriv bokens budskap
Sammanfatta vad du som författare eller illustratör vill säga med boken. Ett budskap kan vara både djupt och grunt.

6. Skriv hiss-pitchen
Sätt samman genre, målgrupp, handling och budskap till en ”hiss-pitch” på 2-3 meningar.

7. Förenkla
Se om det går att ta bort överflödiga ord eller byta ut till enklare ord. Det är nödvändigt för att fånga läsaren i ett första skede.

8. Skriv en kortare version
Första meningen av ”hiss-pitchen” bör kunna stå för sig själv och svara på frågan ”vad är det för bok?”.

9. Skriv en längre version
Lägg till ytterligare beskrivning om handling, budskap och målgrupp för de tillfällen det blir ett längre och djupare samtal om boken.

10. Säg hiss-pitchen högt till någon
När du känner dig färdig läs den högt för dig själv och för någon annan. Om det behövs byt ut ord för att förbättra tal-flytet.