10 tips om att fånga intresse

 

1. Förbered en mening
Tänk ut vad du ska säga om boken i förväg. Oftast har du bara en kort stund på dig att fånga intresset.

2. Använd dina kläder
Hitta något som representerar boken och som känns bekvämt för dig. Det brukar uppskattas och väcka uppmärksamhet.

3. Använd rekvisita
Ta med något från boken som kan förverkligas i en pryl. Det kan göra det lättare att ta en första kontakt och att sedan prata utifrån.

4. Välj kundprofil
Bestäm en målgrupp utifrån exempelvis ålder eller andra attribut på förhand. Det hjälper dig att hålla fokus och förbli relevant.

5. Sök ögonkontakt och le
Glädje smittar. Om du ser ut att ha kul så ökar intresset för dig och boken.

6. Utgå från dig själv
Fundera på vad som hade fått dig att vilja stanna för att höra mer om just din bok och dig som författare.

7. Ställ en fråga
Chansen att någon stannar hos dig ökar om du får personen att tänka till. Frågan kan handla om boken eller platsen ni är på.

8. Skoja och skratta
Våga skämta med den du talar med men prata allvarligt och intresseväckande om boken.

9. Bjud på någonting
Genom att bjuda på något kan du skapa nyfikenhet och samtal. Kanske passar det med sockerärter, ballonger eller ett korttrick?

10. Använd reklammaterial
Genom att ha en roll-up eller dela ut en text om boken gör du det enklare för kunden att leta upp den senare.